Styl życia polskich seniorów

Dzień Babci i Dzień Dziadka to doskonała okazja, aby przyjrzeć się bliżej stylowi życia osób po 55 roku życia w Polsce. Czy nasi seniorzy są szczęśliwi? Jakie wartości są dla nich najcenniejsze? Jak widzą swoją przyszłość? Na te i inne pytania odpowiadają wyniki badania zrealizowanego przez KB PRETENDENT.

Najważniejsze wartości w życiu – zdrowie i rodzina

Starsze osoby zdecydowanie wskazują, że zdrowie jest warunkiem szczęśliwego życia. Uważa tak 56% ankietowanych. W czołówce są zalecenia takie jak unikanie stresów i prawidłowe odżywianie, które co drugi senior wymienia jako receptę na długie i szczęśliwe życie. W hierarchii wartości oprócz zdrowia dominują dobre relacje z rodziną. Jest to najistotniejsza wartość dla 46% osób po 55 roku życia.

Rodzina – tak, przyjaciele – niekoniecznie

Jako wartości nieistotne najczęściej wymieniane były grono przyjaciół (nieistotne dla 33% respondentów) oraz pieniądze (nieistotne dla 26%). Negatywne podejście do znajomych spoza rodziny oraz wartości materialnych może być spowodowane rozczarowaniami i doświadczeniami całego życia. Seniorom „pieniądze i znajomi szczęścia nie dają”.

wyniki badania

Źródła satysfakcji życiowej

Największe zadowolenie respondentom dają wnuki (49%) oraz spotkania z rodziną (48%). W mniejszym stopniu mają znaczenie spotkania ze znajomymi, praca na działce (po 18%), rozwijanie zainteresowań (15%), podróże (10%). Tylko 6% osób nadal czerpie satysfakcję z pracy.

Zatrudnienie i sytuacja ekonomiczna

Większość badanych (81%) jest na emeryturze, 16% pozostaje aktywnymi zawodowo, natomiast 4% określa swój status jako bezrobotny. Blisko 40% respondentów zadeklarowała, że dochody w ich gospodarstwie nie przekraczają 1 tys. zł na osobę. 30% wskazało na przedział od 1 do 2 tys. zł. Zaledwie 7% seniorów określa swoje dochody na poziomie powyżej 2 tysięcy na osobę.

Przyszłość seniorów

Jedna trzecia respondentów na swoją przyszłość patrzy z optymizmem. W opinii 45% nic się nie zmieni, natomiast jedna czwarta uważa, iż zmiany będą negatywne. Najwięcej pesymistów stanowią osoby tuż po 60-tce. Może się to wiązać z trudnym okresem adaptacji do życia na emeryturze, jaki przechodzą osoby w tym wieku. Nieznacznie lepiej przyszłość postrzegają mężczyźni niż kobiety.

badanie

O badaniu

Badanie zrealizowano metodą CATI na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski powyżej 55 roku życia, na grupie 1067 osób. Losowanie warstwowo-proporcjonalne, sierpień 2011.

Źródło grafik: KB Pretendent

 

Pozwoliłam sobie na umieszenie tej informacji, nadesłanej mi przez agencję prasową. Moim zdaniem trochę niepokojące jest to, że tak mały procent w badaniu o satysfakcję życiową stanowi rozwijanie pasji, podróże. Zastanawiam się z czego się to bierze? Z braku funduszy? Jeśli tak, to patrząc na to co się dzieje, biorąc pod uwagę przyszłość finansową emerytów, prawdopodobnie będzie coraz gorzej? Choć nie konieczne, w pewnym stopniu zależy to od nas samych, a nie od finansów. Czy nie można rozwijać pasji mniejszym nakładem finansowym? Można, ale jak widać po przeprowadzonym badaniu, nasze społeczeństwo ma inne upodobania. A mimo tego, ja jednak coraz częściej spotykam się z opinią, wnuki jak najbardziej, ale czas dla siebie i na swoje zainteresowania jest równie ważny. :)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *